Lekcie

Skupinové lekcie

Trvanie lekcie: 75 min.

Level: začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina: deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 7


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
16:00 - 17:15 - 16:00 - 17:15 - 16:00 - 17:15 - -

Popis lekcie:

S pohybom treba začať už od najmenších, čo si v Big Street Project uvedomujeme, a preto sme vytvorili skupinu 5-8 ročných, ktorí potrebujú zvýšenú pozornosť trénera a precíznejší prístup. Aj z toho dôvodu sme počet cvičencov zredukovali na 7.

 

Výučba prebieha hlavne hravou formou, kde máme snahu deťom odovzdať hlavne pestrý repertoár pohybu, aby si neskôr mohli zvoliť šport alebo inú aktivitu, ktorej sa budú chcieť venovať. Tak ako u dospelých, ktorí začínajú nanovo, aj u malých detí budujeme najmä vedomie a pozornosť voči svojmu telu a pohybu celkovo, aj keď nástroje a metódy, ktoré používame, sú rozdielne. Prostriedky sú najmä hry zamerané na koordinačné schopnosti, logiku a tímovú spoluprácu. Učíme deti hádzať, chytať, bežať rôznymi spôsobmi, skákať, liezť, plaziť sa, kotúľať, rúčkovať a zoznamujeme ich s rôznymi lokomóciami, ktoré v tomto období slúžia na rozvoj sily a obratnosti.
Tento tréning je dobrým štartom aj pre tých, ktorí by chceli neskôr navštevovať tréningy Parkouru.

 

Momentálna kapacita tréningových jednotiek je plná. Atlétov zaraďujeme na čakaciu listinu. V prípade, že sa nám miesto uvoľní kontaktujeme po poradí záujemcov. Ak sa k nám chcete pridať, odporúčame vyplniť prihlášku a požiadať o zaradenie atléta na listiny.

 

Dodatočný cenník vstupov:

 

Jednorázový vstup - 10€ (open gym)  jednorázovo / Neobmedzený čas trénovania

Tréningové jednotky - 29€ (mesačne) 1x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 49€ (mesačne) 2x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 59€ (mesačne) 3x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 69€ (mesačne) neobmedzene / pre všetky typy tréningov

 

Ak máte záujem chodiť na tréningy práve k nám, poprosíme Vás o vyplnenie tohoto krátkeho formulára. Bez vyplnenia formulára Vás alebo vaše dieťa nevieme prihlásiť na tréningy. (registrácia)


Čo si potrebujete priniesť na hodinu:

Tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou


Trvanie lekcie: 75 min.

Level: pokročilý

Veková skupina: deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 12


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
19:45 - 21:00 - 19:45 - 21:00 - 19:45 - 21:00 - -
- 18:30 - 19:45 - 18:30 - 19:45 - - -
- - - - - 11:15 - 12:30 -

Popis lekcie:

Ak už cvičenec dobre ovláda svoje telo a myseľ, je disciplinovaný a chce sa posunúť ďalej, je tu pokročilá skupina, kde sa venujeme náročnejším cvičebným tvarom a kombináciám ako saltá v rôznych smeroch, variantoch, kombináciách, ťažšie verzie parkourových preskokov a zručností (kong precision, wallrun, cat leap, laché, underbar...)

 

Tento tréning je náročnejší aj čo sa týka prípravy tela z hľadiska pohybových schopností. Ďalej sa buduje sila končatín aj stredu tela v rôznych polohách a pohyboch, vytrvalosť (aj kondičku treba  ), flexibilita. Mohli by sme povedať, že sa jedná o tvrdý tréning aj keď treba pripomenúť, že celý proces je postupný, primeraný a systematický. Napredovanie atléta u pokročilých, kam to až dotiahne, záleží iba na tom ako odhodlane a múdro bude k tréningu pristupovať.

 

Momentálna kapacita tréningových jednotiek je plná. Atlétov zaraďujeme na čakaciu listinu. V prípade, že sa nám miesto uvoľní kontaktujeme po poradí záujemcov. Ak sa k nám chcete pridať, odporúčame vyplniť prihlášku a požiadať o zaradenie atléta na listiny.

 

Dodatočný cenník vstupov:

 

Jednorázový vstup - 10€ (open gym)  jednorázovo / Neobmedzený čas trénovania

Tréningové jednotky - 29€ (mesačne) 1x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 49€ (mesačne) 2x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 59€ (mesačne) 3x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 69€ (mesačne) neobmedzene / pre všetky typy tréningov

 

Ak máte záujem chodiť na tréningy práve k nám, poprosíme Vás o vyplnenie tohoto krátkeho formulára. Bez vyplnenia formulára Vás alebo vaše dieťa nevieme prihlásiť na tréningy. (registrácia)


Čo si potrebujete priniesť na hodinu:

Tenisky, tepláky, tričko flaša s vodou


Trvanie lekcie: 75 min.

Level: začiatočník

Veková skupina: deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 12


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
17:15 - 18:30 - 17:15 - 18:30 - 17:15 - 18:30 - -
18:30 - 19:45 - 18:30 - 19:45 - 18:30 - 19:45 - -
- 14:45 - 16:00 - 14:45 - 16:00 - - -
- 16:00 - 17:15 - 16:00 - 17:15 - - -
- 17:15 - 18:30 - 17:15 - 18:30 - - -
- - - - - 10:00 - 11:15 -

Popis lekcie:

Pohybovú disciplínu parkour asi netreba bližšie špecifikovať. U začiatočníckej skupiny sa sústredíme najmä na to, aby sa naučili vedome a správne ovládať svoje telo, či už ako celok alebo jeho časti. Je dôležitý aj mentálny a psychický tréning, aby mladí atléti konali uvedomele, vedeli svoje schopnosti odhadnúť a posunúť svoj limit ďalej, ak sú na to pripravení. Čiže zvyšujeme fyzickú a mentálnu kapacitu, ktorá zabezpečí plynulý a hlavne bezpečný postup.

 

Náplňou je základná skoková príprava (pružnosť) a následne preskoky (kong, speed, lazy, step vault...). Taktiež si preveríme, doučíme a naučíme základné pohybové zručnosti ako beh, lez, šplh kotúľ, prevaľ a pod. Navyše je naše vybavenie je konštruované tak, aby sme minimalizovali riziko akéhokoľvek poranenia.

 

Na postup do pokročilej skupiny musí cvičenec zvládnuť požiadavky na postup k pokročilým. A netreba sa obávať, všetkým týmto cvičebným tvarom a kombináciám sa venujeme na tréningoch. Samozrejme, všetky požiadavky sa rýchlejšie zvládnu, keď budú popri pravidelnom navštevovaní tréningov svedomite nacvičované aj v súkromí.

 

Momentálna kapacita tréningových jednotiek je plná. Atlétov zaraďujeme na čakaciu listinu. V prípade, že sa nám miesto uvoľní kontaktujeme po poradí záujemcov. Ak sa k nám chcete pridať, odporúčame vyplniť prihlášku a požiadať o zaradenie atléta na listiny.

 

Dodatočný cenník vstupov:

 

Jednorázový vstup - 10€ (open gym)  jednorázovo / Neobmedzený čas trénovania

Tréningové jednotky - 29€ (mesačne) 1x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 49€ (mesačne) 2x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 59€ (mesačne) 3x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 69€ (mesačne) neobmedzene / pre všetky typy tréningov

 

Ak máte záujem chodiť na tréningy práve k nám, poprosíme Vás o vyplnenie tohoto krátkeho formulára. Bez vyplnenia formulára Vás alebo vaše dieťa nevieme prihlásiť na tréningy. (registrácia)

 


Čo si potrebujete priniesť na hodinu:

Tenisky, tepláky, tričko flaša s vodou


Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina: deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 12


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - 14:30 - 15:45 - - - -
- - - - 13:30 - 14:45 - -
- - - - 14:45 - 16:00 - -

Popis lekcie:

Venujeme sa rozvoju pohybovej všestrannosti, ale aj technickej a estetickej forme gymnastických cvičení a cvičebných tvarov, či už s náčiním alebo s vlastným telom cez začiatočnícke nácviky až po akrobatické nadveznosti a gymnastické zostavy.

 

Tréning je nastavený primerane na nadobudnutie fyzickej kapacity, aby bol cvičenec pripravený vykonávať svoj šport alebo pohybovú disciplínu s ľahkosťou.

 

- Momentálne sú voľné iba tréningy v piatok 13:30 - 14:45. -

 

Dodatočný cenník vstupov:

 

Jednorázový vstup - 10€ (open gym)  jednorázovo / Neobmedzený čas trénovania

Tréningové jednotky - 29€ (mesačne) 1x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 49€ (mesačne) 2x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 59€ (mesačne) 3x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 69€ (mesačne) neobmedzene / pre všetky typy tréningov

 

Ak máte záujem chodiť na tréningy práve k nám, poprosíme Vás o vyplnenie tohoto krátkeho formulára. Bez vyplnenia formulára Vás alebo vaše dieťa nevieme prihlásiť na tréningy. (registrácia)

 Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina: teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 12


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- 19:45 - 21:00 - 19:45 - 21:00 - - -

Popis lekcie:

Tréning určený pre všetky vekové kategórie ľudí, ktorí netrpia zdravotnými ťažkosťami a bolesťami pohybového aparátu. Nie je to tréning priamo zameraný len na výkon alebo estetiku, ale na zdravé „cítenie sa“ vo vlastnom tele a vítaní sú aj úplní začiatočníci, ktorí nevedia ako začať a potrebujú naštartovať. Snahou je aj odstránenie problémov, ktoré spôsobuje moderný spôsob života najmä nedostatočným, neprimeraným pohybom a sedením.

 

Zámerom je pomôcť nadobudnúť vnímavosť voči vlastnému telu a budovanie „kapacity“ pohybových schopností (napríklad kĺbová mobilita a stabilita, sila, rovnováha, orientácia v priestore, rytmus a iné). Pracujeme prevažne s vlastným telom, ale používame aj náčinie ako kettlebell, medicinbaly, švihadlá a pod. Tréningová jednotka podlieha základným zásadám ako primeranosť, postupnosť, pestrosť, individuálnosť a v prípade pravidelnej účasti aj pravidelnosť. Popri budovaní spomínaných kapacít učíme základné pohybové vzory ako beh, drep, tlak, ťah, šplh, lez, kotúľ, skok a iné.

 

Tréningová jednotka je koncipovaná tak, že v nej máme aj rozohriatie s rozcvičením, hlavná časť je z polovice zameraná na nácvik niektorej techniky a nechýba ani kondičná časť, ktorá zvyšuje schopnosti srdcovo-cievneho systému. Na záver sa vykonávajú uvoľňovacie cvičenia na ukľudnenie tela aj mysle po záťaži.

 

Momentálna kapacita tréningových jednotiek je plná. Atlétov zaraďujeme na čakaciu listinu. V prípade, že sa nám miesto uvoľní kontaktujeme po poradí záujemcov. Ak sa k nám chcete pridať, odporúčame vyplniť prihlášku a požiadať o zaradenie atléta na listiny.

 

Dodatočný cenník vstupov:

 

Jednorázový vstup - 10€ (open gym)  jednorázovo / Neobmedzený čas trénovania

Tréningové jednotky - 29€ (mesačne) 1x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 49€ (mesačne) 2x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 59€ (mesačne) 3x týždenne / pre všetky typy tréningov

Tréningové jednotky - 69€ (mesačne) neobmedzene / pre všetky typy tréningov

 

Ak máte záujem chodiť na tréningy práve k nám, poprosíme Vás o vyplnenie tohoto krátkeho formulára. Bez vyplnenia formulára Vás alebo vaše dieťa nevieme prihlásiť na tréningy. (registrácia)


Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 20.07.2019 - 27.07.2019


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 10 Max: 42


Popis a špecifikácia:

Staň sa súčasťou veľkej pohybovej letnej rodiny. Zažiješ s ňou plno skvelých zážiťkov, nadviažeš nové priateľstvá a tie staré si ešte viacej utužíš. Naučíš sa nové triky a posilníš každú časť svojho teľa. Neuspokoj sa s tréningami počas školského roka a venuj sa pohybu aj počas letných dní s nami!

 

Pre koho sú parkour tábory určené? 
Pre deti, ktoré sa parkouru venujú, venovali ale aj pre tých, ktorí sa mu ešte len budú venovať. Vekové rozmedzie je 8-18rokov. Budeme sa učiť základné cvičenia posilňovania, parkouru, freerunningu, gymnastiky ale aj rôžnych iných športov. Či si dievča alebo chlapec tábor bude prispôsobený tak, aby si si odniesol čo najviac užitočných skúseností, motivácie a nových znalostí z oblasti športu, ktoré posunú tvoje schopnosti na vyššiu úroveň. Dozvieš sa, ako trénovať bez zranenia a ako posilniť svoje teľo. 

 

Čo je obsahom sústredenia?
Vrámci 7 dní sa budeš maximálne venovať pohybu rôznym štýlom. Obohatíš svoj repertoár parkourových skokov, posilňovacích cvičení a vyskúšaš si aj akrobaciu. Zabavíš sa aj bojovým umením či breakdance-om. Okrem toho navštívime, kúpalisko, Tarzániu a Hrad Dobrá Voda. Po večeroch si zahráme táborové hry aj loptové hry. Neujde ti ani nočná hra. Inšpiráciu či motiváciu naberieme z parkourových videí a filmov.

 

Čo je zahrnuté v cene sústredenia?

- tréning breakin' s Tonym z tanečnej skupiny THE PASTELS

- ubytovanie na 7 dní (6 nocí),

- stravovanie 6x za deň,

- pitný režim počas celého dňa,

- opekačka,

- kvalifikovaní tréneri z Big Street Project a celého Slovenska,

- vstup a doprava do Tarzánie,

- vstup do Kúpaliska Dobrá Voda,

- plno tréningových jednotiek,

- parkour prekážky, žinienky, rôzne mäkčené pomôcky na tréning, futbalové ihrisko, telocvičňa, slackline, pieskovisko a mnoho ďalšieho,

- dohľad hlavných trénerov 24/7,

- tričko - limitovaná táborová edícia,

- fotografie a videá na stiahnutie,

 

Po odoslaní prihlášky je potrebné uhradiť do 7 pracovných dní 50% z celkovej sumy. Zvyšnú časť sumy je potrebné doplatiť do 31.3.2019. Ak záloha alebo celá čiastka nebude dovtedy uhradená, môže sa stať, že prídete o svoje rezervované miesto. V prípade registrácie uskutočnenej po 31.3.2019 je potrebné uhradiť celú sumu tábora do 3 pracovných dní.

 

Po odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzovací e-mail na vami uvedenú mailovú adresu s údajmi o platbe a prideleným variabilným symbolom. Ten prosím uveďte pri platbe.

 

 

Storno podmienky

1.       nenastúpenia na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:
-  30 a viac dní pred začatím pobytu Vám bude vrátená 100% čiastka doplatku
-  29 – 14 dní Vám bude vrátených 50% zo sumy
-  13 – 1 deň Vám nebude vrátená čiastka
2.     pri nenastúpení na tábor zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz) Vám bude po predložení dokladu od lekára vrátených 100% z celkovej sumy (záloha, doplatok).

 

Ak máte hocijaké otázky neváhajte nás kontaktovať na zuzka@bigstreetproject.sk